• Granskning

Tjänster

Granskning

Vi granskar ritningar i olika skeden. Till exempel:

  • skiss
  • programhandling
  • systemhandling
  • bygglov
  • förfrågningsunderlag
  • bygghandling

 

Efter granskningen skriver vi ett granskningsutlåtande.

Vår målsättning är att göra dem så konkreta som möjligt för att förenkla uppföljning och justering av ritningarna. Utlåtandet avslutas alltid med en sammanfattande bedömning.