• Kunder

Referenser

Kunder

Statliga verksamheter
Statens fastighetsverk
Akademiska hus

Fastighetsbolag
Unibail-Rodamco
Einar Matsson
JM
Viktor Hansson
Svenska Bostäder

Projektledningsföretag
C&M
ÅF
Projektledarhuset

Arkitekter
Ahrbom & Partner
BAU
Equator
LindbergStenberg
SandellSandberg

Entreprenadföretag
Skanska
NCC
Skanska
Peab
Viktor Hansson
Miljöstugan

Kommuner
Stockholms Stad
Nacka Kommun
Solna Kommun

Utbildningsföretag
BFAB
KTH