• Om företaget

Om företaget

Om företaget

Staremo tillgänglighetskonsult AB tillhandahåller certifierad expertkunskap till byggbranchen inom området ”tillgänglighet för funktionshindrade”.

– Vi vill vara en effektiv partner i byggprocessen inom ett område som ofta upplevs som krångligt och svår-arbetat. Att arbeta med tillgänglighet ska kännas smidigt och meningsfullt.

Joachim Staremo

Rådgivare och sakkunnig för byggbranschen inom funktionshinderlagstiftning.

Certifierad enl. TIL2 av Kiwa/Swedcert.