• Om- och nybyggnad

Tjänster

Om- och nybyggnad

I grunden är det samma krav som ställs på ombyggnad som nybyggnad. Men tillämpningen av kraven ska ske med hänsyn till byggnadens förutsättningar, kulturhistoriska värde och ändringens omfattning.

Erfarenhet och omdöme är då viktigt vid bedömningarna.

I slutänden är det byggnadsnämnden, dvs byggnadsinspektören som medger avsteg eller anpassning till kraven.