• Rådgivning

Tjänster

Rådgivning

Vi kan hjälpa till med rådgivning tidigt i projekten.

I större projekt gör vi gärna ”tillgänglighetsbeskrivningar” för att klargöra beställarens krav på tillgänglighet.

Arbetssättet är lånat av brandkonsulternas ”brandskyddsbeskrivningar” konsultgruppen vet då vilka krav som de ska följa.

Vi kan även bistå vid tvister.