• Besiktning

Tjänster

Besiktning

Ofta önskas ett besiktningsutlåtande, en sk utförandekontroll efter avslutat byggprojekt. Byggnadsnämnden kan också begära in det för att utfärda ett slutintyg.

Vi utför besiktningar i Stockholmsregionen och utfärdar besiktningsutlåtanden.